Dine flyrettigheter ved forsinket fly

Norge er et langstrakt land, og for mange av opplevelsene Norge har å by på er en flytur en forventet og om ikke nødvendig del av planleggingen. Hva skjer om flyet er forsinket eller kanselleres, og hva har man rett? Her gjennomgås rettigheter som flyreisende, slik at du er like forberedt til flutyren som til turen du skal legge ut på.

Gå direkte til: Assistanse fra flyselskapet | Rett til erstatning

Ikke la flyturen påvirke opplevelsen

Hvert år forsinkes eller kanselleres en hel rekke med fly, også i Norge. En flykansellering, slik som så en mengde av da vulkanen på Island hadde sitt utbrudd i 2010, er en situasjon man må være forberedt på. Om ikke like spektakulært, så er kansellerte fly og forsinkelser på grunn av dårlig vær og hektisk flyplassaktivitet en vel så stor grunn til at reisende i Norge og Europa ikke kommer fram til startstedet for opplevelsen de har planlagt. Her er fem flyvettregler, som vil gjøre deg bedre beredt til å takle endringer i planene på grunn av flyturen til og fra opplevelsen.

Generelt om dine rettigheter: Hva kan du kreve kompensert?

Assistanse fra flyselskapet 

I et land som Norge, med en befolkning som reiser mye og en natur verdt å reise til, er det mange flyavganger og en lang liste med flyplasser å velge mellom. Gardermoen alene er Europas 19. mest trafikkerte flyplass, målt i antall passasjerer i 2018. Det betyr at det også er mange passasjerer som opplever forsinkelser, og en betydelig mengde som dertil støter på uforutsette kanselleringer av flyet de har booket.

Heldigvis er flypassasjerer i Norge, som i hele EØS, beskyttet mot slike hendelser under forskriften om flypassasjerers rettigheter ved innstilt eller forsinket flyging. Hva kan du i så fall kreve kompensert av flyselskapet du er kunde hos? Dette er assistansen du har rett på:

  • Forpleining ved forsinkelser på to timer på flygninger under 1500 km
  • Tre timer på en flygning over 1500 km innen EØS-området
  • Tre timer på alle flygninger mellom 1500 og 3500 km
  • For resterende typer flyvinger: 4 timer forpleining

Verdt å påpeke er at flyselskapets tilbud av mat, drikke og måltider skal stå i rimelig forhold til tiden man må vente. Går man inn på detaljene i forskriften, har du som passasjer også rett på dekning av utgifter til to telefonsamtaler. Videre har man rett på en seng å sove i:

  • Overnatting: Når avgangstiden forskyves med en natt eller mer, har flyselskapet plikt til å besørge deg med overnatting samt transport til hotellet.

Rett til erstatning

Det er lengden på flygningen som har betydning for erstatningen du har rett på ved forsinkelser. Minstekravet er at flyvingen er tre timer forsinket eller mer. Dette er satsene som er fastsatt:

  • 250 Euro på flygniger opptil 1500 km
  • 400 Euro for flyvninger innen EØS på over 1500 kn
  • 400 Euro for alle andre flyvninger utenfor EØS mellom 1500 km og 3500 km
  • 600 Euro for alle flyvninger lengre enn 3500 km

Om du skulle kunne dokumentere et økonomisk tap større enn den kompensasjonen du har krav på, kan du også få erstatning for dette. Så lenge årsaken ikke beviselig kan begrunnes i ekstraordinære årsaker utenfor flyselskapets kontroll, slik som naturkatastrofer eller streik, er det rom for dekning av ekstra store tap for din del. For eksempel om du var på vei til Argentina for å bli med på en tremåneders sjøreise til Antarktis …

Dine flyrettigheter gjelder også for utenlandske flyselskaper

Dine rettigheter som passasjer gjelder for alle flyturer i EØS-området. I tillegg dekkes flyvninger fra flyplasser utenfor EØS med destinasjon innenfor EØS. Sist men ikke minst gjelder også disse rettighetene når du reiser med et flyselskap som tilhører en EØS-stat.

God flygning og god opplevelse!