Fiske

Fiske og fiskeopplevelser du aldri vil glemme

Bodø har verdens største bestand av havørn rett utenfor døra. Det eneste du trenger å gjøre er å ta med kamera og bli med på denne kombi fisketur og havørnsafarien.

Fly rett inn i jakt- eller fiskeområdet du ønsker! Velg nøyaktig hvor du ønsker å starte turen fra og fly med helikopter rett inn i uberørt fantastisk natur.

Fiske på en av de beste fiskeplassene i Norge, lokalisert mellom Lyngenfjorden og Ullsfjorden. Perfekt utgangspunkt for å få både stortorsk og kveite på kroken.

Bli med på Lofotfiske med "ekte nordlendinger". Bo i ei rorbu i ett av Lofotens siste ekte fiskevær, godt utenfor alfarvei.

Bli med på enfiskeopplevelse med lokalkjente fiskere vestover mot Malstrømmen i Lofoten. Fiske med det tradisjonelle juksehjulet og ta med deg fangsten hjem etterpå!

Laksefiske

Laksefiske i Tanaelva ved Tana bru-. Bli med på laksefiske fra båt i Seidastryket. Det er et tradisjonelt dorgefiske med elvebåt, også kalt harlingfiske. Fiskereglene i Tanaelva på norsk side krever lokal roer for de som ønsker å fiske. Deler av Seidastryket er såpass krevende at det forutsetter lang erfaring og god lokal kunnskap for å ta seg fram med båt. Lang erfaring med fiske i Tanaelva øker også sannsynligheten for å finne laks på ulik vannføring.

Fiskeren håndterer selv de to stengene og krever ikke mye erfaring som laksefisker. Roeren bistår ved landing av fisk. Tidlig i sesongen er det hovedsakelig wobbler som brukes, mens det fra månedsskiftet juni/juli er mer vanlig med flue. Fluene som brukes er ofte enkle og tynt “dresset”. Arrangøren stiller med utstyret som trengs. Det er mulig å bruke eget utstyr, om dette er ønskelig.

Det er også gode og populære områder for fiske fra land. Tilreisende fiskere må fiske med fluestang ved fiske fra land, med unntak av en 300 m lang sone på østsiden av elva ved selve brua. Her kan også tilreisende fiske med sluk. Denne strekningen er lettfisket og krever ikke erfaring med laksefiske utover å kunne kaste med slukstang. Fluefiske i Tanaelva, spesielt tidlig i sesongen, krever erfaring med denne typen fiske.

Det er mange gode fiskeplasser for flue i Seidastryket. Det går laks nær land på alle vannføringer på begge sider av elva. Gode fiskeplasser er derfor lett tilgjengelig også for de som ikke er så erfarende med fluestanga. Seidastryket ligger langt ned i vassdraget. Det er mye fisk som passerer dette området. Noe som gir gode muligheter for fangst gjennom hele sesongen.

Kortsalget ved Tana bru er åpent for alle, dvs. det er ingen begrensning i kortsalget. Med unntak for deler av hovedstryket fra land i den beste tiden for fiske, er det sjelden trangt om plassen. Med tilgang til båt er det alltid mulig også fra land å finne fiskeplasser hvor det er få andre fiskere og gode muligheter for fangst av laks, her er guidene behjelpelige.

Du kan også få tilgang til ei strandlinje hvor det finnes en leirplass med lavvo. Her er det mulig å slappe av mellom fiskeøktene. Ved leirplassen er det flere gode fiskeplasser. Lavvoen kan brukes til overnatting. Arrangørene tilbyr også servering av lokal mat med utgangspunkt i denne lavvoen. Spesielt populært er grilling av laks ved elvebredden. Overnatting kan også skje på campingen eller på Elva Hotell. Disse ligger i gangavstand fra lavvoen og fiskeplassene. Det samme gjør dagligvarebutikkene i Tana bru.

For å fiske laks må du betale fiskeravgift og lokalt fiskekort for det området av elva du skal fiske.


Ørret og røye

Ørret- og røyefiske på Finnmarksvidda er viden kjent. I dette området er fangst av fisk over en kilo fortsatt vanlig. Det finnes flere hundre vann hvor det er muligheter for fangst av ørret og røye mellom 1 og 3 kilo. En sjelden gang også større fisk. Fisket foregår både med lettspinn- og fluestang. Området er et typisk høyfjellsområde i Finnmark. Mellom flere av innsjøene går fine små elver hvor det er flotte muligheter for fluefiske etter drømmefisken. Fisket på sommeren foregår fra 1. juli til ut august.

Fisket er vanligvis best i juli og til midten av august. Isfiske foregår fra februar til begynnelsen av mai. Nordlys Opplevelser tilbyr fisketurer sommer og vinter, både på Ifjordfjellet og inne på Laksfjorvidda, dvs. inne på selva Finnmarksvidda.

For å fiske innlandsfisk som tilreisende fisker i Finnmark må du kjøpe fiskekort hos Finnmarkseiendommen (FEFO.no ). Det er mulig å kjøpe 3 døgnskort, ukeskort eller årskort. Fiskekort er også tilgjengelig hos Elva Hotel.

Harrfiske

Tanaelva med sidevassdragene huser også stor harr. Fisk på mellom 1 og 2 kg er ikke uvanlig. Lokalt er ikke harren spesielt populær, verken som mat eller som sportsfisk. Harren blir derfor lite beskattet. Det åpner for tallrike bestander av stor harr. Spesielt godt er fisket i siste halvdelen av juli og august. Nordlys opplevelser tilbyr fiske i Luftjokelva og de nedre deler av Tanaelva.

For å fiske innlandsfisk som tilreisende fisker i Finnmark må du kjøpe fiskekort hos Finnmarkseiendommen.

Sjøørret

Tanavassdraget huser en svært tallrik bestand av sjøørret mellom 0,5 og 3 kilo, med enkelte eksemplarer opp mot 5 kg. Først på sommeren foregår fisket som et dorgefiske nederst i Tanaelva. På slutten av juli og fram til midten av august er det mulig å fiske etter sjøørreten med flue fra land. Et fluefiske som kan gi svært store fangster. Nordlys Opplevelser tilbyr både dorgefiske i Tanamunningen og båt og landfiske nedenfor Seidastryket ved Tana Bru.


Isfiske i Finnmark

Laksefjordvidda og Ifjordfjellet har veldig mange vann som er egnet for isfiske. Her får du virkelig følelsen av å være på tundraen. Stillhet, vakker natur og utallige fiskevann, med andre ord en sportsfiskers drøm. Området nås på vinterstid best med snøscooter innover en av de mange åpne løypene. Fra villmarkscampen som settes opp nær en av løypene, er ski den beste måten å ta seg fram på. Med dette utgangspunktet har du tilgang til hundrevis av vann med ørret og røye opptil 2-3 kg.

Book en guide som tar deg ut på Laksefjordvidda/Ifjordfjellet til en ekte villmarkscamp. Da kjøres du med bil fra Tanabru til Ifjordfjellet (ca 1 time). Derfra transporteres utstyr og personer med snøscooter til ferdig oppsatt villmarkscamp på vidda. Kjøretid avhenger av hvor arrangøren setter opp campen, ca 1 time. Da befinner du deg i et eldorado for fiske etter ørret og røye."